Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex. Sức mạnh của một nền kinh tế có thể được xác định một phần bởi tỷ giá hối đoái của nó. Vì nó có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bất kỳ khoản đầu tư nào và lợi tức đầu tư, tỷ giá hối đoái là một trong những chỉ số kinh tế được theo dõi và kiểm tra chặt cxhẽ nhất bên cạnh lãi suất và lạm phát. thặng dư hoặc thâm hụt thương mại quốc gia.

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một loại tiền tệ tính bằng một loại tiền tệ khác, một điều thường thấy trong các giao dịch ngoại hối. Hơn nữa, tỷ giá hối đoái rất nhạy cảm với bất kỳ tin tức nào, do đó nó luôn ở trạng thái thay đổi liên tục. Tuy nhiên, vì tiền tệ là một trái phiếu bao gồm nhiều thành phần, nên việc biết điều gì ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ có thể hỗ trợ bạn trong giao dịch ngoại hối.

Tỷ lệ lạm phát và lãi suất

Mất sức mua và tăng giá chung đặc trưng cho lạm phát là những tác động của hiện tượng này. Lạm phát là sự phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ do mức giá chung tăng lên.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex

➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ

➜ Arbitrage là gì? Kinh doanh chênh lệch giá là gì?

Tiền lãi là số tiền kiếm được do cho người khác vay tiền. Mọi người có nhiều khả năng vay tiền hơn và tăng chi tiêu khi lãi suất thấp, do đó lãi suất và lạm phát có liên quan với nhau.

Các nhà kinh doanh ngoại tệ và nhà đầu tư trên toàn thế giới sử dụng các tỷ lệ này làm hướng dẫn để dự đoán nền kinh tế của một quốc gia sẽ hoạt động tốt như thế nào trong tương lai. Khi lãi suất tăng, giá trị của đồng nội tệ tăng theo. Chúng phổ biến khi nền kinh tế đang mở rộng quá nhanh và các chính phủ đang cố gắng giảm lạm phát.

Thiếu sót trong tài khoản vãng lai

Cán cân thương mại của một quốc gia với các đối tác thương mại của chính nó được gọi là tài khoản vãng lai. Được sử dụng để định lượng chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và quốc tế. Cán cân thương mại âm cho thấy một quốc gia đang nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn là xuất khẩu. Khi quốc gia cần nhiều ngoại tệ hơn, giá trị của đồng nội tệ sẽ giảm so với ngoại tệ, làm suy yếu đồng nội tệ.

Nợ công

Đây là toàn bộ số tiền mà chính phủ liên bang nợ công dân của mình. Nợ chính phủ có thể gây khó khăn cho một quốc gia trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và có thể nhanh chóng gây ra lạm phát.

Nếu các nhà đầu tư nước ngoài dự đoán nợ chính phủ sẽ tăng lên, họ có thể bán trái phiếu ra thị trường. Bởi vì nhu cầu đối với đồng tiền bản địa cao hơn nguồn cung sẵn có, nên giá trị của đồng tiền giảm xuống.

➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ

➜ Arbitrage là gì? Kinh doanh chênh lệch giá là gì?

Thuật ngữ tài chính

Tỷ lệ giá xuất khẩu của một nền kinh tế so với giá nhập khẩu được gọi là điều kiện thương mại. Các điều khoản thương mại được cải thiện khi giá xuất khẩu tăng cao hơn giá nhập khẩu. Do đó, giá trị của đồng nội tệ tăng lên và nền kinh tế được hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu về nó.

Hiệu quả kinh tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex

Ổn định chính trị là một trong nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến thành công kinh tế của một quốc gia. Nhiều đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào một quốc gia đã thiết lập được sự ổn định chính trị. Khi có một dòng vốn đầu tư nước ngoài, giá trị của đồng nội tệ tăng lên song song. Các giá trị tiền tệ được hỗ trợ bởi các chính sách tài chính và thương mại lành mạnh, từ đó được hưởng lợi từ sự ổn định chính trị.

Suy Thoái – Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex

Lãi suất có xu hướng giảm ở một quốc gia trong thời kỳ suy thoái, khiến nó kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu đồng tiền của một quốc gia bị suy yếu, giá trị xuất khẩu của quốc gia đó sẽ giảm.

Đầu cơ – Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex

Để tạo ra lợi nhuận trong tương lai gần, các nhà đầu tư không ngừng quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về tương lai của một loại tiền tệ quốc gia. Do đó, sự gia tăng giá trị tiền tệ dẫn đến nhu cầu nhiều hơn. Tỷ giá hối đoái cũng tăng lên do điều này.

Giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác đã thay đổi và thay đổi thường xuyên do nhiều biến số đã nói ở trên. Những người kiếm sống trên thị trường ngoại hối phải đối mặt với thách thức này hàng ngày. Thời điểm tốt nhất để thực hiện chuyển khoản hoặc trao đổi có thể được xác định bằng cách kiểm tra tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, những cân nhắc mà chúng tôi đã thảo luận ở trên nên được tính đến trong khi giao dịch và tốt hơn là sử dụng tỷ giá hối đoái cập nhật từng phút. May mắn nhất!

➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ

➜ Arbitrage là gì? Kinh doanh chênh lệch giá là gì?

 

 

About Author

CoinVN 98

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *