Tuần tới, vào ngày 7 tháng 2, Dencun sẽ ra mắt trên mạng thử nghiệm Ethereum cuối cùng của mình, Holesky. Sau đó, các nhà phát triển sẽ ghi ngày kích hoạt Dencun trên blockchain chính.

Bản nâng cấp lớn nhất của chuỗi khối Ethereum kể từ đầu năm 2023 đã xuất hiện trên mạng thứ hai trong số ba mạng thử nghiệm, đưa dự án “Dencun” rất được mong đợi và tính năng “proto-danksharding” của nó tiến một bước gần hơn với thực tế.

Proto-danksharding được thiết kế để giảm chi phí giao dịch cho các chuỗi khối lớp 2 cũng như làm cho tính khả dụng của dữ liệu rẻ hơn, thông qua việc giới thiệu một không gian ngăn mới cho dữ liệu được gọi là “blobs”. Số lượng chuỗi lớp 2 trên Ethereum đang mở rộng nhanh chóng, do đó việc nâng cấp được coi là một yếu tố thiết yếu trong lộ trình hỗ trợ tăng trưởng của hệ sinh thái.

Quá trình nâng cấp Dencun trên mạng thử nghiệm Sepolia diễn ra vào Thứ Năm lúc 22:51 UTC (5:51 chiều ET) và hoàn tất lúc 23:10 UTC.

Sepolia là mạng thử nghiệm thứ hai trong số ba mạng thử nghiệm chạy mô phỏng Dencun. Đầu tháng này, Dencun đã xuất hiện trực tiếp trên mạng thử nghiệm Goerli , nhưng ban đầu không thể hoàn thiện.

Tuần tới, vào ngày 7 tháng 2, Dencun sẽ ra mắt trên mạng thử nghiệm Ethereum cuối cùng của mình, Holesky . Sau đó, các nhà phát triển sẽ ghi ngày kích hoạt Dencun trên blockchain chính.

Các mạng thử nghiệm sao chép một chuỗi khối chính và cho phép các nhà phát triển thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao thức hoặc đối với các ứng dụng phi tập trung của nó trong môi trường cổ phần thấp.

Dencun, ban đầu dự kiến ​​​​diễn ra vào quý cuối cùng của năm 2023, sẽ là bản nâng cấp lớn nhất đối với Ethereum kể từ bản nâng cấp Shapella vào tháng 3 năm ngoái, cho phép rút tiền đặt cược ether (ETH).

 

➜ Đăng kí sàn giao dịch BYBIT: https://partner.bybit.com/b/60842
➜ Open your free account: https://partner.bybit.com/b/60842

➜Telegram Channel Signal: https://t.me/goldenfundforex
➜ Website: tndnetwork.vn
➜ Zalo : https://zalo.me/g/rzaekn580
➜ Tradingview: https://www.tradingview.com/u/Golden-Fund-Forex/#published-charts

➜Facebook: https://www.facebook.com/tndnetwork

About Author

CoinVN 98

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *