‘Không có điều cấm kỵ’ đối với việc sáp nhập trong sự rung chuyển viễn thông của EU, Breton nói

‘Không có điều cấm kỵ’ đối với việc sáp nhập trong sự rung chuyển viễn thông của EU, Breton nói

Ủy viên EU cảnh báo mô hình kinh doanh cần ‘sự thay đổi triệt để’ khi ông đưa ra đánh giá 12 tuần Ủy viên EU Thierry Breton: ‘Đã đến lúc chúng ta có một cuộc thảo luận nghiêm túc về những trở ngại hiện có có thể xảy ra đối với việc hợp nhất […]

Read More
 Elon Musk trục xuất nhiều nhân viên cấp cao hơn của Twitter trong đợt thanh lý cuối tuần

Elon Musk trục xuất nhiều nhân viên cấp cao hơn của Twitter trong đợt thanh lý cuối tuần

Các trưởng nhóm, bao gồm cả Esther Crawford, trong số những người bị khóa khỏi hệ thống hoặc bị sa thải qua email Elon Musk đã thực hiện nỗ lực cắt giảm chi phí nhắm vào lực lượng lao động tại Twitter kể từ khi ông mua lại nền tảng truyền thông xã hội này […]

Read More